Servitutas žemės teisėje yra anaudojimo apribojimas. Vidaus sistemoje ši koncepcija pirmą kartą buvo įtvirtinta Valstybinės privatizavimo programos Nr. 1535 nuostatose 4.10 dalyje. Dar kartą apsvarstykite servitutų rūšis žemės įstatymuose.

servitutai ant žemės

Istorija

Pirmą kartą romėnoje buvo žemės servitutaiteisus Koncepcija servitus pažodžiui verčiamas kaip "bondage dalykų." Šiuo atveju objektas tarnavo ne tik tiesioginiam savininkui. Jis taip pat buvo naudojamas kaimynės naudai. situacija buvo romėnų teisėje, kad pačios dalykas niekas, tai yra asmuo negalėjo nustatyti servitutas savo žemę, ir tik priešininkas.

Reguliavimo sistemos formavimas

Kaip žinote, civilinė teisėpadarė keletą pakeitimų. Visų pirma buvo įvestos naujos nuostatos, susijusios su nuosavybės santykiais. Servituoja žemės sklypus reglamentuoja Art. 274-277 CC. Normų esmė yra tokia. Turto savininkas gali reikalauti iš kaimyninio sklypo savininko suteikti jam galimybę naudotis savo teritorija ribotam naudojimui.

Paskyrimas

Aptarnaujamos žemės sklypaiskirtingiems tikslams. Pavyzdžiui, sukurti praeitį / praėjimą, komunalinių paslaugų, vamzdynų, komunikacijų linijų, vandens tiekimo ir naudojimo. Tai reiškia, kad servitutai ant žemės yra būtini, kad atitiktų savininko poreikius, kurie negali būti teikiami jokiu kitu būdu. Jie veikia kaip apkrova, dėl kurios savininkas nesuteikia galimybės disponuoti ir naudoti objektą.

servitutas žemės teisėje

Sąlygos nustatymui

Servituoja žemės sklypaišalių susitarimas. Šie apsunkimai turi būti registruojami valstybėje. Jei savininkai nepasiekė abipusiškai naudingos sutarties, žemės servitutas nustatomas teismo sprendimu. Reikėtų pažymėti, kad savininkas gali sudaryti sutartį su artimu. Servitutas gali būti nustatoma pareikalavus arba subjekto, kuriam suteikiama vieta, interesais dėl paveldimo ar nuolatinio naudojimo teisių. Apribojimas ribotos galimybės pasinaudoti dalies paskirstymo forma apima mokesčius. Servituto kainą žemės sklype nustato patys savininkai (savininkai).

Sudarytų sandorių ypatumai

Pagal Civilinio kodekso 613 straipsnį paskirstymo savininkassuteikiant jam nuomą, turėtų įspėti, kad turi žemę. Jei šios sąlygos nesilaikoma, vartotojas gali reikalauti sumažinti mokėjimo sumą arba nutraukti sutartį pateikdamas prašymą dėl žalos atlyginimo. Sudarius paskolos sutartį, subjektas, kuris perduoda objektą nemokamai, taip pat privalo informuoti kitą šalį apie egzistuojančių apsunkinimų sandorį. Jei ši sąlyga neįvykdyta, skolininkas gali vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti žalos atlyginimo.

 privatus servitutas už žemę

Klasifikacija

Standartai numato dviejų tipų apkrovimus. Viešasis servitutas ant žemės sklypo gali būti nustatytas teritorinės valdžios sprendimu remiantis miesto planavimo dokumentais ir pagal statybos taisykles. Tokį apsunkinimą paprastai sukelia poreikis patenkinti visuomenės ar valstybės interesus. Privatus servitutas žemės sklype gali būti nustatytas norint apriboti paskirstymo ir kito nekilnojamojo turto naudojimą siekiant užtikrinti:

  1. Statinių, pastatų, taip pat transporto ir inžinerinių infrastruktūrų objektų rekonstravimas, statyba, naudojimas ir remontas.
  2. Perėjimas / pravažiavimas per teritoriją, priklausančią kitam asmeniui, jei priešingu atveju neįmanoma patekti į jūsų svetainę.
  3. Inžinerinių studijų darbų įgyvendinimas, reljefo apsauga nuo potvynių ir potvynių, atraminių sienų statyba.
  4. Įrenginių, įsiskverbiančių į užsienio teritoriją tam tikru aukščiu, pastatų statyba, taikymas.
  5. Biuletenio pastato konstrukcijų bendrų sienų remontas ir eksploatavimas.
  6. Kiti nekilnojamojo turto savininkų poreikiai, kurių teikimas negali būti atliktas be apkrovos.

Servitutas negali veikti kaipnepriklausomas pardavimo ar įkeitimo objektas, taip pat bet kokiu būdu perduodamas asmenims, kurie nėra objektų, kuriems jie skirti, savininkai.

servituto kaina žemėje

Apribojimo nutraukimas

Tai atliekama savininko prašymukuriai nustatytas servitutas. Apribojimas gali būti nutrauktas dėl priežasčių, dėl kurių ji buvo pateikta, stoka. Savininkas gali kreiptis į teismą dėl tarnybos pašalinimo, jei jo buvimas kelia didelių kliūčių svetainės naudojimui pagal numatytą paskirtį.

Papildomi standartai

Servituta pateikiama ne tik Civiliniame kodekse.Apsunkinimas, pavyzdžiui, reglamentuoja Federalinis įstatymas № 113 "Dėl hidrometeorologijos tarnyba." Servitutas ant sklypų, dėl kurių praėjimas / ištrauka prie stacionaraus stebėjimo taško, įtrauktų į viešąjį tinklą. Būdas, kuriame našta pristatė šiuo atveju, yra apibrėžta Reglamente № Vyriausybė 972. Be FZ № 72, reglamentuojantis namų funkcionavimą, predusmatreno, kad, atsižvelgiant į žemės ploto, taip pat kitų bendrosios nuosavybės gali būti įdiegta naudojant ribotą teisę jų pusių asmenys. Tuo pačiu metu negalima uždrausti dėl naštos įvedimo atveju būtinybę užtikrinti prieigos kitų dalykų į objektus, kurie egzistavo prieš federalinį įstatymą numeriu 72. priėmimo, jei ten buvo, nustatančio naują servitutas klausimas, jis nusprendė susitarimu atitinkamo asmens ir butų savininkams. Jei sutarimas nepasiekiamas, ginčas gali būti išspręstas teismuose. Patikslinti nuostatas, susijusias su našta įvedimo pagal Federalinio įstatymo skaičius 72, vyriausybė priėmė dekretą skaičių 1223 Jie patvirtino nustatymo taisykles ūkių dydį ir ribas steigimą Kondominiumas. Ja remiantis, bendras plotas naudoti per kaimynystėje, ketvirtadalis būti nuomojamos ar turto savininkai ar namų partnerystė tik jei reikia administracija servitutas ir apribojimai.

servitutų tipai žemės įstatymuose

Kiti atvejai

Federalinis įstatymas Nr. 123 nurodo galimybę įvestiapsunkinimas vietose, kad atitiktų gyvulininkystės poreikius. Būtinybė nustatyti servitatą taip pat gali atsirasti melioracijos metu, pavyzdžiui, kai ji nusausinama drenažui. Atitinkama nuostata numatyta Federacinio įstatymo Nr. 26 26 straipsnio 3 punktuose. Sandoriai, esantys ant sienos su regeneruotų žemių teritorijomis, gali būti naudojami su Žemės kodekso ir Civilinio kodekso nustatytais apribojimais.

Papildomos apsunkinimų rūšys

Miško ir vandens teisės aktuosesuteikia galimybę sudaryti servitutus. Jų turinys yra arti pirmiau aptartų apgrąžos. Vandens servitutas yra nustatytas VK 43 straipsnyje. Pagal susitarimo sąlygas subjektų, kuriems suteikiamas ilgalaikis ar trumpalaikis atitinkamų įrenginių naudojimas, gali būti apribotas kitų asmenų naudai. Privatus vandens servitutas gali būti nustatytas teismo sprendimu. Reikėtų pažymėti svarbų dalyką. Taisyklės dėl servitutų, numatytos civilinės teisės aktuose, taikomos vandens telkiniams tokioje dalyje, kuri neprieštarauja VC.

žemės servitutai romėniškoje teisėje

Apribojimų tikslai

Vandentiekis pagal VK 44 straipsnį gali būti nustatytas:

  1. Vandens suvartojimas, nenaudojant įrenginių, techninių priemonių ir įrenginių.
  2. Vykdyti ir laistyti gyvulius.
  3. Įrenginių eksploatavimas kaip laivų, keltų, mažųjų valčių bendravimo priemonė.

Įstatymas gali numatyti kitus tikslus. Norint pasinaudoti ribota teise į vandens telkinį, nereikia gauti leidimo naudoti.

Ypatybė

Viešosios tarnybos ypatumas vandens telkinyjesusideda iš to, kad viena šalis yra savininkė, o kita - neribotas asmenų, kurie naudojasi. Tuo pačiu metu pastarieji nėra savininkai. Privatus servitutas prie vandens telkinio yra įsisteigęs tarp savininkų neturinčių vartotojų.

viešoji tarnyba žemėje

Miško fondas

Fiksuotos jos teritorijų naudojimo taisyklėsLC. Vadovaujantis šio kodekso 21 straipsniu, piliečiai gali laisvai apsigyventi žemėje, tiek gaunami, tiek neįtraukti į miško fondą. Tuo pačiu metu galimybė naudotis pastarosios kategorijos teritorijomis gali būti ribojama kitų suinteresuotų subjektų naudai. Miško tarnybos įkūrimo pagrindas yra sutartis, valstybės įstaigos arba teritorinės valdžios institucijos sprendimas, taip pat teismo instancija. Įdiegta apkrova turi būti taikoma registracijos procedūrai. Jei tarp suinteresuotojo subjekto ir teritorijos savininko nesusitarta, teismas nagrinėja ginčą dėl pirmosios bylos. Valstybinė tarnyba, pagal LC, daro prielaidą, kad viena šalis yra teritorijos savininkas, Rusijos Federacija, o kita - neribotas asmenų skaičius, kurie jį naudoja. Tuo pačiu metu pastarieji nėra savininkai. Kuriant privačią tarnybą, sandorio šalys yra tik ne savininkai. Valstybinių institucijų (valstybinių ar vietos) sprendimai, kuriais numatoma įžeidinėti teritoriją, gali būti ginčijami teisme nustatytu būdu.